SRK:n julkaisumyymälä

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA-ASETUKSEN 30 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin nimi

SRK:n verkkokauppa

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)
Kiviharjunlenkki 7, 90220 OULU
Y-tunnus 0210188-4

3. Rekisteriasioista vastaava

Minna Tölli, minna.tolli@srk.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätyt tiedot on henkilö itse ilmoittanut verkkokauppaa käyttäessään.

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustiedot:

a) Nimi
b) Lähi- ja postiosoite
c) Puhelinnumero
d) Sähköpostiosoite
e) Tilausten tiedot

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille, kuten esim. Posti, Checkout-maksupalvelu, Jaicom-lehtitilaajapalvelu. Tietoja voidaan siirtää myös tietyille yhteistyötahoille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SRK:n myöntämää käyttäjätunnusta.Järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.

Tietoja säilytetään tietoturva- ja muut tietosuojakäytännöt huomioiden. Niihin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä.

 

Ostoskorisi on tyhjä