SRK:n julkaisumyymälä

SRK julkaisee uskonpuhdistuksen juhlavuonna ­Martti Lutherin elämää, uskonpuhdistuksen vaiheita ja luterilaista oppia käsittelevän teoksen.

Uusi kirja Raamatusta en luovu – Martti Luther ihmisenä ja uskonpuhdistajana on kolmen kirjoittajan artikkeleista koottu, kronologisesti etenevä perusteos, joka valottaa kiinnostavalla tavalla uskonpuhdistajan elämää, luonnetta, ajankuvaa ja oikeasta opista käytyjä keskusteluja. Pirkko Tala ja Yrjö Tala ovat kirjoittaneet uskonpuhdistajan elämänkaaresta ja kasvusta, etsijästä ja kristityn vapauden löytäneestä taistelijasta. Pekka Kinnunen on vastannut Lutherin kirjallisen tuotannon esittelystä, josta avautuu näköaloja luterilaiseen oppiin ja sen muotoutumiseen.
Luther näyttäytyy kirjassa etevänä jumaluusoppineena, tiedemiehenä, opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, joka muokkasi ja avarsi eurooppalaisen ihmisen maailmankuvaa. Samalla hän oli mies, jota vaivasivat sappikivet, kärsimättömyys ja taikauskoiset pelot.

Sielun autuus ostettiin
Kirja vie lukijan aikaan, jolloin ihmiselämä oli ”raaka, ruokoton ja lyhyt”, kuten filosofi Thomas Hobbes on kuvannut. Usko oli ihmiselle tärkeä asia, olivathan kuolema, taudit ja väkivalta läsnä jokapäiväisessä elämässä. Sitä elämää me nykysuomalaiset emme voi oikein tavoittaa. Iankaikkisen elämän toivolla, paremmalla osalla ainakin kuoleman jälkeen, oli kysyntää.
Lutherin ajalla monen usko perustui yhtäältä antiikin tieteisiin, toisaalta Raamattuun, eivätkä taikauskoiset käsitykset kiertäneet kirkonmiehiäkään. Harva maallikko oli perillä monimutkaisista oppirakennelmista, yleisestä maailmanselityksestä ja jumalanpalvelusmenojen latinankielisestä sisällöstä. Kirkko oli menettänyt alkukristillisen ominaisuutensa ja hukannut tehtävänsä Kristuksen työn jatkajana. Rappioilmiöt, anekauppa räikeimpänä, olivat näkyvissä. Maksetuilla aneilla voitiin ostaa vapautus synneistä: jos omat hyvät työt eivät riittäneet niitä sovittamaan, saattoi aneilla ostaa poisnukkuneiden pyhimysten ylimääräisiä ansioita omiksi ansioikseen. Kysyntää oli.
Anekaupasta tuli liiketoimintaa, jolla kerättiin rahaa muun muassa Pietarin kirkon rakennustöihin, virkojen ostoon ja erilaisiin poliittisiin operaatioihin.

Herääminen ja uskon taistelut
Kirjassa esitetään uskottavasti lähdeteoksiin tukeutuen uskonpuhdistajan kokemat ristiriidat yleisen opin ja todellisuuden välillä; hänen heräämisensä, polttavat omantunnon vaivat ja tekojen tien umpikuja, kunnes epätoivoinen etsijä löytää Jumalan rauhan erään veljen lohdutuksen kautta. 
Luther alkoi puhua Jumalan valtakunnasta ja sen Kuninkaasta, Jeesuksesta. Uusi opetus armahtavasta Jumalasta toi monelle vapauden tunnon vaivoista. Voimakkaista kannanotoista väärää oppia vastaan syntyi kuitenkin katolisten ja evankelisten voimien välillä lukuisia kiistoja, jotka johtivat Lutherin kirkonkiroukseen ja myöhemmin valtakunnankiroukseen. Vääräuskoiseksi leimattua Lutheria uhkasi pahimmillaan polttoroviolle taluttaminen.
Kuvaus uskon tunnustamista seuranneista taisteluista − ensin katolista oppia, sitten lakihenkisiä ja kiihkoilijoita vastaan − tuo lukijalle selvyyden, missä oli ja on edelleen ero oikean ja väärän uskon välillä. Erään kiistan yhteydessä Luther totesi: ”On ilmeistä, ettei meillä ole samanlaista henkeä, sillä henki ei voi olla sama, jos yhdellä paikkakunnalla uskotaan yksinkertaisesti Kristuksen sanat ja toisella paikkakunnalla tätä uskoa moititaan.”
Kirjassa kuvataan monet neuvonpidot uskosta ja opista sekä reformaation rakentuminen yhteiskunnassa ja kirkollisessa elämässä kansankielisen raamatunkäännöksen ja opetuksen pohjalta.

Uskonpuhdistaja oli myös ihminen
Raamatusta en luovu -kirja esittelee Martti Lutherin ihmisenä, joka oli samalla kertaa paha ja pyhä, särmineen ja lahjoineen vanhurskas uskon kautta, niin kuin muutkin uskovaiset. Kaikki uskonpudistajankaan puheet ja kirjoitukset eivät olleet Pyhän Hengen ilmoitusta, ja se on hyvä muistaa Lutherin tuotantoa arvioitaessa. Kuitenkin Martti-veljemme oli mies, jonka uskoa kannattaa seurata, niin kuin Heprealaiskirje kehottaa: ”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa.”

Teksti: Timo Aho
Teksti on julkaistu Päivämiehessä 25.10.2017

Ostoskorisi on tyhjä