SRK:n julkaisumyymälä

Julkaistu 27.6.2017

Se sana seisoo vahvana

Mitä kaanon merkitsee? Miten Ensimmäinen Mooseksen kirja on syntynyt? Mitä teemoja sisältyy Ruutin kirjaan? Millaisella aikavälillä Psalmien kirja on syntynyt? Millä tavalla Luukas kuvaa Jeesuksen toimintaa? Mitä asioita Paavali painotti Roomalaiskirjeessä? Millaisia kysymyksiä Heprealaiskirje erityisesti käsittelee?

Vietämme tänä vuonna uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. Saamme iloita siitä, että voimme lukea Jumalan sanaa ymmärrettävällä kansankielellä. Jumala ilmoittaa sanassaan vanhurskautensa ja rakkautensa syntiinlangennutta ihmistä kohtaan.

Jumalan lasten usko, opetus ja elämä perustuu pyhään Raamattuun. Sen kirjoitusten perimmäinen tarkoitus on ilmaistu Johanneksen evankeliumissa: ”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden”. (Joh. 20:31)

Se sana seisoo vahvana -kirjassa on esitelty seitsemän Vanhan testamentin ja kuusitoista Uuden testamentin kirjaa. Vaikka teos ei sisällä koko Raamattua, siinä nousee esille Raamatun pelastushistoriallinen kokonaisuus. Teoksessa esitellään kirjojen syntyvaiheita ja sanomaa.

Kirjan avulla pääse helposti sisään Raamatun ajan maailmaan. Tekstit avaavat Raamatun kirjojen tapahtumaympäristöä ja kysymyksiä, joita niiden syntyhistorian aikana on käsitelty. Monet kysymykset ovat tuttuja myös meidän aikanamme. Kirjan kieli on helppolukuista ja sisältö on hyvä kaikenikäisille.

Kirjoitukset on julkaistu Siionin Lähetyslehdessä vuosina 2014–2017, ja niitä on toimitettu uudelleen tähän teokseen. Tekstien kirjoittajina ovat teologit Jorma Kiviranta, Pauli Niemelä, Keijo Nissilä, Jukka Palola, Mauno Soronen ja Olavi Voittonen. Kirjan kannen ja symbolisen kuvituksen on tehnyt Raimo Österberg.


Teksti: Ollli Lohi


Lukijakokemus:

Raamattu tutummaksi

Moni ihminen haluaisi tuntea Raamattua enemmän ja saattaa kokea jopa pientä pistoa sydämessään siitä, että niin vähän tuntee Raamatun kirjoituksia. Raamattu on laaja kokonaisuus ja syvällisyydessään edellyttää paneutumista sitä lukiessa. Mistä ja miten aloittaa, kun sydämessä kuitenkin on halu oppia enemmän Jumalan sanaa?

Se sana seisoo vahvana -kirja laskee kynnyksen matalaksi aloittaa Raamatun oppiminen. Kirja antaa lisää tietoa Raamatun asioista, jotka ovat tulleet tutuiksi seuroissa puheita kuunnellessa. Kirjaa lukiessa Raamatun kokonaisuus hahmottuu uudella tavalla. Kirjaan on koottu kattavasti Raamatun kirjoja sekä Vanhasta että Uudesta testamentista. Kustakin Raamatun kirjasta on napakan lyhyt, 4–7 sivun mittainen kirjoitus, joka johdattaa sisälle kyseiseen kirjaan. Raamatun kirjojen taustat, syntyhistoria, keskeinen sisältö ja ydinsanoma sekä erilliseen ”laatikkoon” kootut faktatiedot (nimi-, numero- ja aikatiedot) avautuvat tiiviinä ja selkeänä kuvauksena. 

Minulle kirja toi esiin myös yllätyksiä. Luontaisesti olen ajatellut, että kunkin Raamatun kirjan kirjoittaja on hän, kenen mukaan kirja on saanut nimensä. Kirjoituksissa käy kuitenkin ilmi, että yhden kirjan kirjoittajina on usein ollutkin useampi henkilö ja kirjat ovat voineet syntyä varsin pitkilläkin ajanjaksoilla. Huomasin myös, että kun on saanut kiinnostavan johdatuksen johonkin Raamatun kirjaan, syntyy kiinnostus lukea koko kirja Raamatusta. Ja näinpä Se sana seisoo vahvana -kirja on päässyt tavoitteeseensa.

Kirja sopii kaikille, jotka haluavat lisätä Raamatun tuntemustaan. Se sopii opetustilanteisiin – pyhäkoulut, raamattuluokat, nuortenillat, rippikoulut – ja luonnollisesti puhujille palvelutehtävään valmistautuessa. Kirja antaa erinomaista tukea raamatunlukuryhmille, joita on jo jonkin verran syntynyt eri paikkakunnille. Toivottavasti kirja on innostamassa tällaisten Raamattuun tutustumisryhmien syntymistä yhä uusille paikkakunnille.

Esko Sääskilahti


Ostoskorisi on tyhjä